Phản hồi 360 độ sẽ giúp nhân viên hoàn thiện hơn

Phản hồi 360 độ sẽ giúp các thành viên phát hiện ra điểm cần cải tiến để hoàn thiện bản thân một cách toàn diện hơn.
Chính vì vậy, trong mỗi kỳ đánh giá thành tích thành viên sẽ thực hiện phản hồi 360 độ cho khách hàng, đồng nghiệp và cấp quản lý bằng nhiều cách khác nhau:

  • Phản hồi trực tiếp trên hệ thống theo thư mời được gửi đến Thư Điện Tử Nội bộ của từng cá nhân
  • Phản hồi chủ động mà không cần được đề nghị theo đúng kênh đã được thông báo

Mẫu phản hồi hợp lệ khi cho phản hồi ít nhất 3 Giá trị cốt lõi và cung cấp tình huống cho tất cả các mô tả trong hành vi cho phản hồi.
Đây cũng là một điểm cải tiến để giảm thời gian thực hiện cho phản hồi của thành viên mà Khối Nhân sự đã áp dụng sau khi nhận phản hồi của các thành viên sau chương trình kháo sát EES trong năm 2019.

Trả lời