7 giá trị cốt lõi – tiêu chuẩn chọn “đúng người” của Tân Hiệp Phát

THP đề cao việc chọn đúng người, nghĩa là thành viên phải có giá trị sống và hành xử phù hợp với 7 giá trị cốt lõi của tập đoàn.
7 giá trị cốt lõi của THP không chỉ là những câu chủ đề xáo rỗng và còn được cụ thể hóa thành hành vi ở mỗi giá trị.

Điều này giúp cho thành viên hiểu rõ mình cần hành xử như thế nào để trở thành “người Tân Hiệp Phát” từ đó góp phần tạo nên một cộng đồng THP vững mạnh hành xử giống nhau, tin tưởng lẫn nhau, làm việc cùng nhau để cùng đạt những mục tiêu chung.

7 giá trị cốt lõi là tiêu chí hàng đầu trong công tác tuyển dụng và đánh giá thành tích hàng năm tại THP

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Trả lời