Chỉ cần bạn làm tốt vị trí của mình, công ty sẽ biết và ghi nhận!

👉 Ghi nhận kịp thời những đóng góp của thành viên vào mục tiêu của tổ chức bằng hệ thống ghi nhận thành tích minh bạch, rõ ràng sẽ góp phần làm tăng tính gắn kết của thành viên đối với tổ chức.

📍Điều này là minh chứng cho cam kết đảm bảo của các lãnh đạo Tân Hiệp Phát (THP Leaders): “Tất cả thành viên THP đều được tạo cơ hội làm việc trong môi trường cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”.

👉Trở thành THPers ở nhiều vị trí hấp dẫn thông qua các kênh chính thức:

💌Email: [email protected]

▶Nút #Ứng_tuyển dưới mỗi vị trí trên #Website Tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

Trả lời