100% Nhân viên đều có thể trở thành Tổng Giám Đốc của Tân Hiệp Phát

Đây là cam kết của Ban Lãnh Đạo Tân Hiệp Phát đối với ứng viên và thành viên tại Tân Hiệp Phát trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ, tạo môi trường cho tất cả các nhân viên trong Tập đoàn có cơ hội phát triển như nhau.

Để làm được điều đó, chúng tôi đã và đang triển khai dự án “Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp”.  Dự án sẽ giúp nhân viên hình dung tổng thể tất cả các con đường để đạt được chức danh công việc cao nhất trong sự nghiệp của mình khi làm việc tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đây cũng chính là chương trình tăng tính đa dạng và đoàn kết giữa các thành viên trong Tập đoàn.

Trả lời