Lập kế hoạch hành động cho mục tiêu để đạt được thành công!

Cứ bắt đầu mỗi năm, chúng ta thường cùng nhau đặt ra nhiều mục tiêu để hướng tới.
Mục tiêu chính là đích đến của tất cả các hành động của chúng ta. Đồng thời tất cả các hành động cần được lên kế hoạch có thứ tự thực hiện và thời gian hoàn thành rõ ràng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế thực hiện sẽ có khoảng cách và đôi lần không hiệu quả.

Vậy lí do nằm ở đâu và làm thế nào để rút ngắn được khoảng cách giữa “kế hoạch” và “thực tế”?

 

Bên dưới là một số Tips mà THP muốn chia sẻ cùng mọi người, hi vọng sẽ mang thêm nhiều giá trị đến cộng đồng.

Trả lời