Up Your Service: Nhà máy Number One Hà Nam tổ chức phiên ứng dụng cải tiến dịch vụ “Nhận thành phẩm theo đơn đặt hàng”

Ngày 23/2/2019 nhà máy Number One Hà Nam tổ chức phiên ứng dụng UYS lần 2 trong tháng 2. Đây là phiên ứng dụng của chu trình dịch vụ “Nhận thành phẩm đầy đủ theo đơn đặt hàng”.

Phiên ứng dụng có mặt đầy đủ đại diện của các phòng ban trong nhà máy gồm: VP Quản lý nhà máy, Phòng HR&Admin, Phòng sản xuất, Phòng kỹ thuật, Phòng an ninh, Phòng QA/QC, Phòng LOG. Tại buổi sinh hoạt này, các thành viên hào hứng tham gia thảo luận, góp ý, đóng góp các cải tiến mới cho chu trình nhằm hoàn thiện hơn, nâng tầm dịch vụ mà nhà máy Hà Nam đang cung cấp.

Tiêu biểu như các góp ý cải tiến từ chị Trần Thị Dung  – Trưởng phòng nhân sự nhà máy về việc cần xác định khách hàng chính mà nhà máy đang cung cấp là ai. Các góp ý từ các bộ phận về việc bổ sung các chỉ số đo lường cụ thể, thể hiện rõ tên khách hàng thụ hưởng dịch vụ, các hành động cần thực hiện từ các phòng ban, bộ phận trong nhà máy từ đó góp phần nâng tầm dịch vụ của nhà máy Number One Hà Nam.

Lê Châu