Phản hồi cho đi, giá trị nhận lại

Tại Tân Hiệp Phát, Phiếu Con gấu, Thank you Note và Step Up Card đều là những chiếc phiếu quen thuộc dành cho tất cả nhân viên, khi họ muốn đóng góp ý kiến cải tiến hay chỉ đơn giản là muốn gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp. Đây cũng là những công cụ giúp khuyến khích các thành viên tích cực ghi nhận phản hồi, cải tiến hành động để phát triển bản thân đồng thời ghi nhận những người đã mang đến giá trị cho mình. Từ đó xây dựng môi trường giao tiếp tích cực và học hỏi từ những kết quả thành công hay thất bại giữa các thành viên Tân Hiệp Phát.

Lê Châu