NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG (*)

Ngày nay, việc khởi nghiệp không còn quá xa lạ với nhiều người. Chính tâm lý không muốn bị phụ thuộc khi phải làm thuê cho người khác cũng như …