Sôi động Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng của nhóm G&S

Vừa qua, Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng của nhóm G&S đã diễn ra với không khí sôi nổi. G&S – Governance and Services là nhóm tập hợp những quy trình, chức năng liên quan đến Quản trị & Dịch vụ của toàn công ty. Nhóm có sự tham gia của cấp quản lý các khối, phòng như Công nghệ thông tin, Nhân sự, Truyền thông, Kiểm toán, Tài chính, An ninh, Hành chính, Quản lý chất lượng…

Giám đốc Khối Logistics – Đoàn Việt Dũng đã có những lưu ý về hiệu quả và giá trị mang lại cho người tham gia diễn đàn từ khi chuyển từ hình thức sinh hoạt chung toàn công ty sang hình thức sinh hoạt theo từng mô-đun. Theo đó, khi tham gia diễn đàn từng thành viên phải suy nghĩ cách tạo ra giá trị cho người khác hoặc phòng ban khác bằng cách phát biểu ý kiến, tham gia vào các chu trình dịch vụ, xử lý khắc phục các sự cố được nêu ra.

Diễn đàn Thỏa mãn khách hàng của nhóm G&S cũng được kết nối với các nhà máy ở xa để thống nhất cách hoạt động và chia sẻ những vấn đề cần giải quyết. Nhiều vấn đề được đưa ra để các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến và tìm hướng xử lý.

 

Tin THP