Bản tin THP: Tri ân Nhân viên thâm niên

5 năm, 10 năm, 25 năm,… là số năm thâm niên công tác tại THP nhưng hơn thế, đó còn là những con số biểu trưng cho sự gắn bó, cống hiến của những cá nhân cho sự phát triển chung ở tổ chức. Nơi mà ở đây, họ không chỉ xem là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai mang tên Đại gia đình Tân Hiệp Phát.