Tân Hiệp Phát nhìn lại 2019

Nhìn lại 2019 đã đi qua là một năm với những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát về cả thành tựu kinh doanh lẫn vận hành …

Thế giới của Bích

Tại đại bản doanh của Tân Hiệp Phát ở Thuận An (Bình Dương), chúng tôi đi ngang qua nhiều khẩu hiệu trên các ô kính hành lang để đến được …