Đội ngũ lãnh đạo thế hệ mới đã sẵn sàng đón nhận những thử thách

Hành trình hiện thực hóa nguyện vọng, tầm nhìn và sứ mạng của Tân Hiệp Phát đòi hỏi một đội ngũ với nhiệt huyết và tinh thần “Không gì là không thể”

Để Tân Hiệp Phát hôm nay hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Đội ngũ lãnh đạo thế hệ mới, đã sẵn sàng đón nhận những thử thách của hành trình này?

Câu trả lời sẽ tìm được thấy ở Dự án xây dựng và phát triển người lãnh đạo thế hệ mới (DDI)

Chịu trách nhiệm nội dung: Lâm Khoa

Kịch bản: Lê Châu

Thiết kế: Thanh Sơn

Video: Tấn Thường