Dự án Online form để giảm Leadtime: Kết quả theo tiến độ dự án

Phòng QA hệ thống thông báo kết quả dự án Online Form để giảm Leadtime và kế hoạch của tháng 9. Bên cạnh đó, Ban dự án cũng hoàn thiện triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng App mobile phê duyệt biểu mẫu cho Giám đốc khối.

Dự án Online form giảm Leadtime giúp thay đổi môi trường làm việc của Tân Hiệp Phát: hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, tất cả nhân viên đều được tiếp cận công nghệ, thay đổi tư duy và phong cách làm việc, giảm thời gian trình ký, phê duyệt hồ sơ.

Lê Châu