Dự án Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp (Career Roadmap)

Dự án Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp là một trong những chương trình cụ thể nhằm thực hiện cam kết của Ban Lãnh đạo Tân Hiệp Phát trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ, tạo môi trường cho tất cả các nhân viên trong Tập đoàn có cơ hội phát triển như nhau. Dự án sẽ giúp nhân viên hình dung tổng thể tất cả các con đường để đạt được chức danh công việc cao nhất trong sự nghiệp của mình khi làm việc tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đây cũng chính là chương trình tăng tính đa dạng và đoàn kết giữa các thành viên trong Tập đoàn.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lâm Khoa

Kịch bản Thu Thảo

Thiết kế Thanh Sơn

Video Văn Bình