Hành trình Chia sẻ yêu thương

Với 30 vé xe hành trình, hơn 80 phần quà và 155 thành viên được hỗ trợ. Đó là những kết quả đáng ghi nhận từ chương trình Chia sẻ yêu thương Tết 2019. Đây chính là thành quả do chính các thành viên trong đại gia đình Tân Hiệp Phát chung tay đóng góp. Chương trình Chia sẻ yêu thương Tết năm nay nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 4 nhà máy Hà Nam, Chu Lai, Bình Dương và Hậu Giang.