Ống Kính THP Tháng 7: Cải tiến chương trình nhân sự 2019

Từ những phản hồi nhận về, chương trình EES đang dần trở thành cầu nối để giúp các thành viên phản hồi nhanh chóng về các chương trình và khối HR có hành động cải tiến ngay, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực.