Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương trong Paris By Night 129

Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương trong Paris By Night 129 – Dynasty

Yêu bằng hạnh phúc cuối
Thơ : Trần Quí Thanh
Nhạc : Võ Hoài Phúc
Ca Sĩ : Ngọc Anh

Nguồn Thúy Nga