Quản lý và Nhân viên tiêu biểu Tân Hiệp Phát

Xin chúc mừng 16 Quản lý và 18 Nhân viên đã đạt được danh hiệu Quản lý và Nhân viên tiêu biểu tích cực đóng góp xây dựng môi trường giao tiếp và học hỏi tại THP trong chương trình “Phản hồi cho đi, Giá trị nhận lại” quý 3/2019.
Các anh chị đạt Danh hiệu này vì đã có nhiều hành vi thể hiện tốt giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đã được khách hàng và đồng nghiệp ghi nhận, đồng thời đã chủ động nhận diện ra các tình huống/ thời điểm để ghi nhận và phản hồi cho các thành viên khác giúp thành viên đó có thể chuyển đổi tư duy và bước lên cải tiến (thông qua các công cụ phản hồi: Thank You Note, Step up Card, Phiếu phản hồi – Con Gấu).