Tại sao tôi phải lập IDP?

Đó là một trong những câu hỏi phố biến mà cấp quản lý nhận được từ nhân viên khi nói về Kế hoạch phát triển cá nhân – Individual Development Plan (IDP). Đây cũng là vấn đề được thảo luận trong buổi Workshop Hướng dẫn về Kế hoạch Phát triển cá nhân do phòng Đào tạo và Quản lý tài năng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức vào sáng 19/3/2019.

Chuyên gia trao đổi cùng các quản lý về thiết lập IDP

Theo đó, mục tiêu của việc thiết lập IDP là để giúp cá nhân trở nên giỏi hơn, thực hiện công việc ở mức tối ưu và đạt được mục tiêu nghề nghiệp mong đợi. Bên cạnh đó, IDP giúp từng cá nhân hiểu được điểm mạnh của mình, cải thiện và học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới. Từ đó, nhân viên sẽ được tạo điều kiện để tham gia các Khóa đào tạo, chương trình nhân sự phù hợp do Tân Hiệp Phát tổ chức.

Trong buổi workshop, các cấp quản lý được chia sẻ về Mô hình 70- 20-10 và cẩm nang Hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân dành cho toàn bộ nhân viên và dành cho cấp quản lý. Các thành viên tham dự cũng thảo luận về cách hướng dẫn và trao đổi với nhân viên làm IDP sao cho hiệu quả. Cẩm nang cũng bao gồm gợi ý cho những câu hỏi thường gặp của nhân viên và cấp quản lý. Trong thời gian tới, hướng dẫn thực hiện IDP sẽ được triển khai cho tất cả nhân viên của Tân Hiệp Phát.

Bản demo Cẩm nang Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch phát triển bản thân
Tại Tân Hiệp Phát, tất cả các nhân viên đều được khuyến khích lập Kế hoạch phát triển cá nhân với mục tiêu từng quý. Nhân viên sẽ được trao đổi, thảo luận và hỗ trợ từ phía cấp quản lý để thực hiện IDP của mình.

Lê Châu