Thank you Note – Cảm ơn theo cách THP

Lời cảm ơn không những biểu thị sự kính trọng, biết ơn, phép lịch sự dành cho người khác mà còn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của con người. Trong môi trường công sở,  câu nói “Cảm ơn bạn”, tưởng chừng rất đơn giản nhưng đôi khi lại khó mở lời vì nhiều lý do. Tại Tân Hiệp Phát, nhân viên có một cách đặc biệt khác để gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp của mình, đó chính là gửi Thank you Note.

Thank you Note là một trong số những công cụ ghi nhận và phản hồi tại Tân Hiệp Phát, nhằm thể hiện sự ghi nhận về các hành vi thể hiện Giá trị cốt lõi trong môi trường làm việc góp phần tạo nên kết quả tích cực cho đồng đội và khách hàng.

Dưới đây là những sự thật thú vị về chiếc phiếu Thank you Note

Lê Châu