Thay đổi đánh giá năng lực chung thành đánh giá năng lực lãnh đạo

Đó là một trong những điểm mới được chia sẻ tại buổi Hướng dẫn đánh giá 360 độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, diễn ra hôm 7/10/2019. Theo bộ năng lực lãnh đạo mới được xây dựng trong dự án DDI, đánh giá năng lực chung sẽ được thay đổi bằng đánh giá năng lực lãnh đạo. Áp dụng cho hoạt động trong toàn  tập đoàn.

Cụ thể, dựa trên bộ năng lực lãnh đạo mới. Cấp Giám đốc khối, quản lý cấp cao, sẽ đánh giá 14 năng lực. Cấp quản lý cấp trung, đánh giá 12 năng lực và nhân viên đánh giá theo 9 năng lực lãnh đạo.

Bộ năng lực lãnh đạo mới, chuyển đổi từ 6 qua 14 năng lực lãnh đạo giúp làm rõ và cụ thể hơn về các năng lực lãnh đạo cần thiết. Giúp nhân viên có thể hiểu nhanh và rút ngắn thời gian cải tiến từ đó có cho mình lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chia sẻ tại hội trường, chị Trần Ngọc Bích – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nói: “Tất cả các nhân viên THP đều có thể cùng phát triển năng lực lãnh đạo. Và để trước khi trở thành thế hệ lãnh đạo mới của THP, mình phải lãnh đạo được bản thân, bộ năng lực lãnh đạo mới này sẽ mang đến cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn để mỗi cá nhân có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng hơn, đi lên các vị trí cao hơn trong tổ chức”.

Các thành viên có mặt tại buổi hướng dẫn sẽ thực hiện phản hồi đánh giá 360 độ cho 30 quản lý ở THP. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi hoạt động triển khai bộ tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo mới. Đánh giá 360 độ sẽ tập trung vào 14 năng lực lãnh đạo, chia thành 3 nhóm: hiệu quả làm việc cá nhân, tác động lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh/ quản lý. Dựa trên 6 thang điểm đánh giá.

Theo đó, từ 10/10/2019 đến 21/10/2019 sẽ thực hiện khảo sát 360 độ. Đến 24/10 người được đánh giá sẽ nhận được báo cáo về các phản hồi 360 độ. Song song đó, DDI sẽ phối hợp cùng phòng Đào tạo THP để tổ chức các buổi chia sẻ và trình bày về DDI cho nhóm người được đánh giá.

Với mục đích cập nhật, đào tạo năng lực lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo Tân Hiệp Phát trong giai đoạn mới, Ban Giám đốc Tập đoàn đã hợp tác cùng với đối tác DDI (www.ddiworld.com) để triển khai dự án “Phát triển năng lực lãnh đạo THP”. Trở thành công ty đầu tiên ở Việt Nam liên kết với đối tác DDI – Hoa Kỳ, công ty tư vấn có 50 năm kinh nghiệm xây dựng năng lực lãnh đạo.

Dự án Phát triển năng lực lãnh đạo, xây dựng bộ năng lực lãnh đạo chuẩn – đào tạo đội ngũ lãnh  đạo có năng lực chuẩn quốc tế, giúp hoàn thiện thêm một bước quan trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho THP. Tập trung nỗ lực vươn ra thị trường xuất khẩu.

Dự án sẽ triển khai trong 2 đợt với các khóa đào tạo trực tiếp cùng đối tác DDI. Theo đó, đợt 1, các Giám đốc khối sẽ cùng làm việc với đối tác. Đợt 2, các cấp quản lý sẽ tham gia vào khóa đào tạo.

Lê Châu