Tôn vinh quản lý đạt AOP 2018 – Khối Sales

AOP là  chính sách thưởng đặc biệt được đề ra dựa trên cách quản lý và hiệu quả công việc của nhân viên khối Sales. Đây cũng là một sân chơi của Tập đoàn Tân Hiệp Phát giúp cho đội ngũ bán hàng có động lực làm chủ trong công việc, tạo cơ hội cho từng cá nhân nỗ lực khẳng định mình và góp phần xây dựng đội ngũ vững mạnh. Hướng đến tầm nhìn của khối CDD: “Đội ngũ bán hàng THP có thu nhập cao nhất Việt Nam với năng lực bán hàng tinh nhuệ nhất và kỷ luật nhất”.