Triển khai dự án “Xây dựng môi trường làm việc và giao tiếp số – Workplace”

Sáng 7/9/2019, Tân Hiệp Phát đã có buổi hội thảo thuộc dự án “Xây dựng môi trường làm việc và giao tiếp số – Workplace”. Đây là ứng dụng tương tự Facebook group và Facebook chat dành cho đội ngũ bán hàng, với mục tiêu xây dựng nền tảng duy nhất kết nối các thành viên nhằm:

  • Thay thế toàn bộ các nhóm Viber, kết nối nhân viên trên một nền tảng duy nhất Workplace. Tạo sự MINH BẠCH – THUẬN TIỆN – HIỆU QUẢ.
  • Tăng cường trao đổi hai chiều trong đội ngũ Sales và tăng hiệu quả bán hàng. Từ đó CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH cho tương lai.
  • Tăng độ nhận diện của Lãnh đạo và tương tác giữa Sales và Nhà phân phối. Từ đó XÂY DỰNG VĂN HOÁ “UP YOUR SERVICE”.

Workplace là công cụ làm việc dành cho ngũ  Sales user của THP  sử dụng để tăng tốc độ trả lời và xử lý công việc nhanh hơn; tăng cường tương tác giữa lãnh đạo và nhân viên, tương tác liên bộ phận, liên địa phương để tăng hiệu quả công việc và tăng cường chia sẻ thông tin, kiến thức trong nội bộ. Khắc phục được những hạn chế của các công cụ làm việc trước đây như viber, email… nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, sáng tạo, quản lý tri thức và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Tương tự như sử dụng Facebook nhưng có tính bảo mật cao hơn, WorkPlace cho phép đội ngũ Sales user thực hiện những chức năng đa dạng như: Ghim bài viết, tạo chủ đề, lọc thông tin, đăng tải tài liệu, hình ảnh, video,… Với 4 nhóm hoạt động chính bao gồm: Đội ngũ và dự án, thông báo, thảo luận mở, xã hội.

Cụ thể hơn, trong nhóm Thông báo sẽ bao gồm các tin tức, thông báo chính thức từ công ty đến toàn bộ đội ngũ bán hàng. Nhóm Thảo luận mở sẽ được sử dụng như một trung tâm cung cấp kiến thức để mọi người tham gia đóng góp, chia sẻ thông tin và nhận phản hồi nhanh từ phía IT, HR. Nhóm Xã hội cho phép công ty kết nối với tất cả nhân viên và nhân viên kết nối với nhau theo sở thích cá nhân. Nhóm Dự án dựa theo nhu cầu công việc, cấp độ, khu vực như 1:1 giữa quản lý và nhân viên bán hàng, Sale Sup cùng cấp độ thảo luận giải quyết vấn đề chung,… .

WorkPlace là nền tảng tạo sự hiểu quả và tăng cường trao đổi 2 chiều trong đội ngũ Sales, từ đó tăng hiệu quả bán hàng, giúp cải thiện chính sách cho tương lai. Bên cạnh đó, góp phần tăng độ nhận diện của lãnh đạo và tương tác giữa Sales và nhà phân phối, từ đó xây dựng Văn hóa Nâng tầm dịch vụ (Up Your Service).

Lê Châu