Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ để tôi phát triển

Tại Tân Hiệp Phát, sau mỗi kỳ Rà soát và ghi nhận thành tích 06 tháng/lần, cấp quản lý sẽ cùng ngồi lại với nhân viên (1:1 meeting) để phản hồi về kết quả đánh giá, ghi nhận những thành tích, điểm mạnh của nhân viên cần phát huy, cũng như những điểm cần cải tiến từ những phản hồi của khách hàng và Hội đồng rà soát.

Các phản hồi này sẽ góp phần giúp nhân viên thiết lập hay điều chỉnh kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu đề ra.

#THPGroup #TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongvieccuatoi #Leadership

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Leave a Reply