CÁC VỊ TRÍ HẤP DẪN TẠI KHỐI RISK & AUDIT TẠI TÂN HIỆP PHÁT ĐANG TUYỂN DỤNG TRONG THÁNG 7/2020

TRỞ THÀNH THPers TẠI NHIỀU VỊ TRÍ HẤP DẪN TRONG THÁNG 7 với cam kết của lãnh đạo THP (THP Leaders): “Tất cả thành viên THP đều được tạo cơ hội làm việc trong môi trường cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”.

👉 Các kênh chính thức:

💌Email: [email protected]

▶Nút #Ứng_tuyển dưới mỗi vị trí trên #Website Tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

👉 Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

#THPGroup #TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongvieccuatoi #THPCareers

Trả lời