Chương trình Học hỏi 24/7 cùng Workplace tại Tân Hiệp Phát

Học hỏi 24/7 cùng Workplace – Hiểu biết tốt nội quy, thông suốt mọi quy trình

Chương trình đào tạo Quy trình, Quy định của THP cho 100% nhân viên qua nền tảng trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có thể tìm hiểu, học hỏi mọi lúc, mọi nơi; không phụ thuộc vào không gian và chủ động về thời gian.

Đồng thời nhân viên có thể hiểu rõ để tuân thủ và thực hiện đúng nhằm góp phần xây dựng một môi trường làm việc mà nhân viên thông thạo trong công việc, chuyên nghiệp trong xử lý; rõ ràng, nhất quán và công bằng.

📍Cam kết của lãnh đạo THP (THP Leaders): “Tất cả thành viên THP đều được tạo cơ hội làm việc trong môi trường cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”.

👉Trở thành THPers ở nhiều vị trí hấp dẫn thông qua các kênh chính thức:

💌Email: Recruitment@thp.com.vn

▶Nút #Ứng_tuyển dưới mỗi vị trí trên #Website Tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

Leave a Reply