DIỄN ĐÀN THỎA MÃN KHÁCH HÀNG TẠI TÂN HIỆP PHÁT

Hàng tháng, các THP Leaders sẽ dành thời gian cùng nhau tham gia Diễn đàn thỏa mãn khách hàng. Các giải pháp cải tiến được đề xuất trong Diễn đàn nhằm nâng cao giá trị dịch vụ tạo ra cho thành viên THP và khách hàng thông qua sự kết nối, phối hợp giữa các phòng ban làm việc với nhau, gỡ bỏ rào cản trong quá trình triển khai hệ thống liên khối phòng.

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

 

Leave a Reply