HÀNH XỬ THEO 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI TẠI TÂN HIỆP PHÁT

🌈🌈 Một trong những ấn tượng của các thành viên về môi trường làm việc tại THP là bộ 7 Giá trị cốt lõi được đúc kết từ những thành công, thất bại của nhà sáng lập THP.

🚀🚀”Không gì là không thể”, “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”… là những câu nói rất quen thuộc của các thành viên trong công việc hàng ngày. Mỗi Giá trị cốt lõi chính là kim chỉ nam định hướng tư duy và hành động của từng cá nhân, giúp tạo nên một phong cách làm việc rất riêng của con người Tân Hiệp Phát.

💋💋 Đó là lý do vì sao mà 7 Giá trị cốt lõi của THP không chỉ hiện thị trên tường, trên giấy mà đã đi vào các hành xử của từng thành viên THP giữa cấp quản lý và nhân viên và giữa các đồng nghiệp với nhau theo một chuẩn mực chung.
#TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongvieccuatoi #WorkCulture

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Leave a Reply