Học hỏi 24/7 cùng Workplace – Đào tạo trực tiếp từ đại diện của Facebook

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Học hỏi 24/7 cùng Workplace, đầu tháng 9 vừa qua, THP đã tổ chức lớp học trực tuyến cùng đại diện của Workplace nhằm giúp các giảng viên nội bộ trong chương trình nâng cao khả năng tương tác với học viên thông qua nhiều tiện ích mới như: xây dựng nội dung hữu ích và thu hút, tạo bài đánh giá năng lực, xếp hạng học viên cùng các thủ thuật tăng hiệu quả đào tạo khác.

Học hỏi 24/7 cùng Workplace là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có thể chia sẻ những thắc mắc trong quá trình vận hành quy trình, quy định vào thực tế để được hướng dẫn, phản hồi kịp thời. Qua đó, nhân viên có thể hiểu rõ để tuân thủ và triển khai hiểu quả nhằm góp phần xây dựng một môi trường làm việc mà nhân viên thông thạo trong công việc, chuyên nghiệp trong xử lý, rõ ràng, nhất quán và công bằng. Đồng thời, người chủ quy trình sẽ lắng nghe thêm các phản hồi để làm cơ sở cải tiến giúp tối ưu hóa quy trình, quy định, thể hiện tinh thần Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai của người THP.

#TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongvieccuatoi #Development #Hochoi247

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Leave a Reply