Kế hoạch 2020 của Tân Hiệp Phát!

Để bắt đầu một năm mới thành công, việc thiết lập mục tiêu là không thể thiếu để dẫn dắt đội ngũ đi đến thành công.
2020 là năm đầu tiên sau cột mốc 25 năm dầu tiên trên hành trình THP 100 năm (25 năm+1) với 3 ý lớn:

  • Xây dựng người lãnh đạo thế hệ mới
  • Đẩy mạnh văn hóa dịch vụ xuất sắc
  • Duy trì tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh

Mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng để đưa THP hoàn thành các kế hoạch trong năm 2020 đã đề ra.
Chúng ta hãy hãy chuẩn bị để đồng hành cùng nhau trong chặng đường mới với tinh thần làm chủ trong công việc. không gì là không thẻ để hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.

Nguồn: FanPage Trần Ngọc Bích – https://www.facebook.com/watch/?v=2148538392108841

Trả lời