Nhận diện khuynh hướng tính cách để giao tiếp hiệu quả

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều có những lần gặp phải nhiều bất ngờ, khó  hiểu như ” Tại sao phần trình bày báo cáo của đồng nghiệp có vẻ sơ sài nhưng sếp lại rất hài lòng trong khi mình làm chi tiết thì phải làm lại?”, “Sao người khác nói xạo thì người khác lại nghe và làm theo còn mình nói thật thì ai cũng phản đối?”… Thực tế là vì mỗi chúng ta đều có một khuynh hướng tính cách riêng để gây ảnh hưởng đối với hành vi & hành động của người khác.

Nếu bạn hiểu được tính cách của những ngời mình tiếp xúc & có phương pháp thích ứng phù hợp với những tính cách đó, chắc chắn bạn sẽ giao tiếp thành công & thuận lợi trong công việc.

4 KHUYNH HƯỚNG TÍNH CÁCH NỔI TRỘI

Một trong những phương pháp phân loại tính cách con người là phương pháp phân loại theo khuynh hướng tính cách nổi trội, theo đó, tính cách con người được phân làm 4 loại: Biểu cảm, Thúc đẩy, Phân tích & Hài hòa.

Nhóm người có tính cách Biểu cảm thường thích tư duy, khái niệm & trừu tượng. Họ rất sáng tạo, đổi mới, ngẫu hứng & có khả năng truyền cảm hướng, vực dậy tinh thần, kết nối các mấu chốt, cũng như khả năng nhìn thấy bức tranh lớn & trọng tâm. Họ đưa ra kế hoạch hành động & quyết định theo trực giác, dựa trên con người, ý tưởng sáng tạo và các ý kiến hơn là các dữ liệu & phân tích. Họ thích môi trường làm việc tốc độ, thao luận theo cảm xúc và những con người đầy năng lượng. Họ giúp những người khác “hiểu cách làm” bằng khả nưng nhìn xa của họ, hay dặt câu hỏi “chuyện gì xảy ra nếu…”. Nhưng người này có yếu điểm là thường không tập trung, hết mình quá mức cần thiết, bốc đồng, đam mê, không thực tế, mau chán & thiếu chi tiết.

Nhóm người có tính cách Thúc đẩy thường hướng đến kết quả, tiếp cận trực tiếp, quan tâm đến tính hợp lý trong quyết định hơn là các mối quan hệ.  Họ luôn thấy thách thức & muốn giải quyết nhanh, đòi hỏi cao ở bản thân & người khác, can đảm & sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tràn đầy động lực & tham vọng, kỷ luật, đáng tin, mạnh mẽ & kiên trì. Yếu điểm của người này là luôn bận rộn, không sắc sảo nhưng lại chú ý quá nhiều đến chi tiết, cạnh tranh & lấn át quá mức, đồng thời thích kiểm soát, quan tâm đến tốc độ hơn là hiệu quả.

Nhóm người có tính cách Hài hòa luôn hết mình động viên, hợp tác, hỗ trợ người khác, đề cao tinh thần làm việc nhóm, tập trung vào con người, hiểu và đồng cảm với người khác, giỏi xây dựng mối quan hệ, biết lắng nghe và giao tiếp, hướng đến dịch vụ. Tuy nhiên, họ có yếu điểm là lệ thuộc, quá nhạt cảm, dễ cảm thấy tổn thương, kh