Number 1 – Tự hào về nơi chúng ta ở – Tự hào về nơi chúng ta đến

Number 1 – Tự hào về nơi chúng ta ở – Tự hào về nơi chúng ta đến
Nước giải khát dành cho mọi người
Đáp ứng nhu cầu mọi lúc mọi nơi
Mang đến sự sảng khoái và năng lượng

👉 Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Number 1 – Tự hào về nơi chúng ta ở – Tự hào về nơi chúng ta đến

Number 1 – Tự hào về nơi chúng ta ở – Tự hào về nơi chúng ta đếnNước giải khát dành cho mọi ngườiĐáp ứng nhu cầu mọi lúc mọi nơiMang đến sự sảng khoái và năng lượng

Người đăng: Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát vào Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Leave a Reply