Sếp lắng nghe, thấu hiểu để hỗ trợ, dẫn dắt sự phát triển của bản thân và đội nhóm

Còn gì tuyệt vời hơn khi được làm việc tại một môi trường mà cấp quản lý lắng nghe, thấu hiểu để hỗ trợ, dẫn dắt sự phát triển của bản thân và đội nhóm. Đây cũng chính là một trong năm giá trị được thành viên đánh giá cao về môi trường làm việc tại Tân Hiệp Phát (theo kết quả khảo sát nội bộ tháng 4/2020).

Lắng nghe và thấu hiểu là cơ sở giúp các THP Leaders hiện thực hóa được cam kết “Tất cả các thành viên Tân Hiệp Phát đều được tạo cơ hội làm việc trong môi trường cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”.

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Leave a Reply