Tôi hạnh phúc khi hành động tạo giá trị cho người khác tại Tân Hiệp Phát

Với định hướng xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc cho từng thành viên, môi trường làm việc tại Tân Hiệp Phát luôn tạo điều kiện cho cá nhân được thể hiện và phát triển năng lực khi thành viên liên tục hành động tạo giá trị cho khách hàng và đồng nghiệp mỗi ngày .

Hãy cùng lắng nghe cảm xúc tự hào của thành viên khi họ mang lại giá trị cho người khác ngay trong chính công việc của mình mỗi ngày.

#THPGroup #UYS #TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongviecuatoi

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Trả lời