VĂN HÓA PHẢN HỒI TẠI TÂN HIỆP PHÁT

Mỗi thành viên tại Tân Hiệp Phát đều làm việc & cống hiến hướng đến Thỏa mãn khách hàng – một trong những giá trị hàng đầu trong 07 giá trị cốt lõi, làm kim chỉ nam cho hành động được chính nhà sáng lập – Tiến Sĩ Trần Quí Thanh đúc kết từ những thành công & thất bại của chính bản thân mình trong quá trình điều hành  Công ty.

Để làm tốt điều đó, mỗi thành viên đều tích cực cho & nhận phản hồi từ cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng nội bộ & bên ngoài để lắng nghe có chọn lọc từ đó hoàn thiện các dịch vụ do chính mình cung cấp.

Tại THP, các công cụ phản hồi được sử dụng đa dạng, linh hoạt, tạo thuận tiện để có thể thực hiện phản hồi nhanh chóng, ngay lập tức và giữ được tính khách quan của sự việc đảm bảo nội dung phản hồi mang tính tích cực xây dựng cùng phát triển.

  • Phiếu Thank You Note: Ghi nhận về các hành vi thể hiện Giá trị cốt lõi và Năng lực lãnh đạo.
  • Phiếu Phản hồi con Gấu: Phản hồi về các hành vi chưa thể hiện Giá trị cốt lõi và Năng lực lãnh đạo.
  • Phiếu Step up (Phiếu vươn lên): Ghi nhận sự cải tiến/ step up về hành vi được phản hồi trước đó.
  • Hệ thống RCS: Ghi nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh liên phòng ban nhằm thỏa mãn khách hang.
  • Phiên ứng dụng (diễn ra 2 lần/ tháng): Ghi nhận ý kiến khách hàng cho các dịch vụ cung cấp để đề xuất các ý tưởng cải tiến nhằm nâng tầm dịch vụ.

 

Với phương châm: “GHI NHẬN PHẢN HỒI – CẢI TIẾN HÀNH ĐỘNG – PHÁT TRIỂN BẢN THÂN”, đây là các cơ sở có giá trị để mỗi nhân viên Tân Hiệp Phát nhìn thấy những “điểm mù” trong cách thức làm việc từ việc nhận phản hồi một cách tích cực, từ đó, làm cơ sở cải tiến dịch vụ mà mỗi cá nhân cung cấp nhằm hướng đến thỏa mãn nhu kịp thời nhu cầu của khách hàng cả về số lượng & chất lượng.

Trả lời