Viết tiếp hành trình trưởng thành cùng Tân Hiệp Phát

Ở Tân Hiệp Phát, người thầy của bạn có thể là bất cứ ai, thông qua những chương trình đào tạo nội bộ, họ có thể mang đến cho bạn những giá trị mới có ích cho sự phát triển của cá nhân”.

Nguồn:  Ống Kính THP – Trung Tâm Truyền Thông

Trả lời