Ống kính THP tập 24: Văn hóa Ghi nhận – Phản hồi tại THP

Ghi nhận – Phản hồi từ lâu đã là những từ khóa quen thuộc với các thành viên Tân Hiệp Phát. Đó không chỉ là những con chữ nằm trong quy tắc ứng xử mà nó đã trở thành một thói quen, một nét văn hóa của con người nơi đây. Ở Đại gia đình THP, các thành viên được cung cấp rất nhiều cơ hội và công cụ nhằm khuyến khích tinh thần ghi nhận và phản hồi giữa đồng nghiệp lẫn với cấp trên.

Ghi nhận – Phản hồi, cải tiến liên tục, phát triển bản thân là một nét văn hóa mà THP mong muốn xây dựng, góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong công ty. Đây cũng là nền tảng để Tập đoàn Tân Hiệp Phát hiện thực hóa nguyện vọng tầm nhìn và sứ mạng của mình.