PHẢN HỒI 360 ĐỘ TRONG GHI NHẬN THÀNH TÍCH TẠI TÂN HIỆP PHÁT

Trước mỗi kỳ Ghi nhận thành tích 06 tháng/ lần, Tân Hiệp Phát luôn chú trọng tổ chức thu thập phản hồi 360 độ đối với từng thành viên, bao gồm các phản hồi từ Khách hàng/Đối tác trong cung cấp dịch vụ, Đồng nghiệp, Cấp trên gián tiếp, Cấp dưới (đối với thành viên là Cấp quản lý) xung quanh mạng lưới công việc của thành viên đó.

Mỗi phản hồi phải đảm bảo khách quan, chính xác và mang tính chất xây dựng với nội dung phản hồi cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, các phản hồi cho một cá nhân phải đảm bảo số lượng theo quy định của Công ty.

Thông tin từ Phản hồi 360 độ giúp Hội đồng ghi nhận thành tích có góc nhìn tổng thể về thành viên đến từ “trải nghiệm của cộng đồng xung quanh”, chứ không chỉ là góc nhìn một phía từ Quản lý trực tiếp.

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

 

Trả lời