Thỏa mãn khách hàng – Giá trị cốt lõi đầu tiên của người Tân Hiệp Phát

Bạn đã từng nổi cáu vì quá nhiều việc chưa xử lý xong nhưng khách hàng/ đồng nghiệp đến phàn nàn/ liên hệ nêu ra một nhu cầu khác?
Bạn đã từng hối hận vì những điều đã xảy ra chỉ vì không giữ được bình tĩnh và ước “giá như được làm lại”?

Hãy để THP mách nước cho bạn các bước thực hiện để đảm bảo “thỏa mãn khách hàng” trong tình huống áp lực:
1. Lắng nghe chủ động nhu cầu của khách hàng
2. Xác nhận cụ thể nhu cầu một lần nữa để đảm bảo mình hiểu đúng
3. Phản hồi cụ thể: đồng thuận với khách hàng về cam kết sẽ thực hiện

💪💪💪Hãy thực hành luyện tập ngay hôm nay để xây dựng cho mình một tư duy dịch vụ xuất sắc.

Nguồn video: Trung Tâm Truyền Thông

Leave a Reply