TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM SÁT NĂNG LỰC BÁN HÀNG – KHU VỰC GIA LAI

👉 TRỞ THÀNH THPers TẠI VỊ TRÍ GIÁM SÁT NĂNG LỰC BÁN HÀNG – KHU VỰC GIA LAI với cam kết của lãnh đạo THP (THP Leaders): “Tất cả thành viên THP đều được tạo cơ hội làm việc trong môi trường cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”. 

 

👉 Các kênh ứng tuyển chính thức:

💌Email: Recruitment@thp.com.vn

▶Nút #Ứng_tuyển dưới mỗi vị trí trên #Website Tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

👉 Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

#THPGroup #TuhaoTanHiepPhat #Tuhaocongvieccuatoi #THPCareers #SalesSupervisor #GiaLai

Leave a Reply