Gia đình Thứ hai

Lời tâm sự từ những đưa con xa quê về một mái nhà thứ 2, nơi không chỉ là chốn làm việc mà còn là một gia đình.

*Bài thơ đạt Giải 3 Hội thi báo tường tại Tân Hiệp Phát