Khởi động chương trình Chào mừng 28 năm thành lập Tập đoàn Tân Hiệp Phát (15/10/1994 – 15/10/2022)