Nghĩ về Chuyện Nhà Dr Thanh

*Giải nhất Tùy bút trong Hội thị Báo tường Tác giả Phạm Thị Phước Mai Trinh – Phòng AN-PCCC Bình Dương Tan ca trong tiết trời mưa lất phất do …