Vé số trao tặng yêu thương

5000 đồng, đó là giá trị của một chiếc vé số tượng trưng được bán ra trong chương trình Chia sẻ yêu thương Tết 2019. Đây là một hoạt động …