Tô Thị Cẩm Tuyền

Kho vận - Dịch vụ Hậu Cần

65Việc làm đang mở

Nhân viên kho – nhập vỏ/ Warehouse staff

[Bình Dương] Nhân viên kho Carton, nắp, bao bì mua ngoài

[Bình Dương] Tổ trưởng kho – KE

[Bình Dương] Giám sát Điều Độ

[Bình Dương] Thủ Quỹ

[Bình Dương] Nhân viên thống kê