Bà Trần Ngọc Bích

Bà Trần Ngọc Bích     Tốt nghiệp ngành Quản trị Tài chính – Đại học Manchester tại Vương Quốc Anh. Hiện nay đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc … Continue reading Bà Trần Ngọc Bích