Vai trò của các thành viên trong Hội đồng đánh giá thành tích

Chương trình Đánh giá thành tích 2018 của Tập Đoàn Tân Hiệp Phát bước vào giai đoạn Tổ chức Hội đồng đánh giá cấp Khối. Cùng tìm hiểu về vai trò của các thành viên trong Hội đồng.

 Lê Châu