Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

Bình Dương - Sản xuất

57Việc làm đang mở

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

Nhân Viên Vận Hành Máy/ Operator

Kỹ thuật viên điện lạnh/ Refrigeration Technician

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên QC

[Bình Dương] HRBP Specialist/ Chuyên Viên Nhân Sự

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Water Team Leader

[Bình Dương] Online QC Supervisor

[Bình Dương] Nhân Viên Admin