Lý Xuân Mai

Tân Hiệp Phát - Corporate Recruitment

112Việc làm đang mở

[Bình Dương] Buying Adhoc Manager

[Bình Dương] Administrative Executive to DCEO CS&G

[Chu Lai] Trưởng Phòng An Ninh – PCCC/ Security Manager

[Bình Dương] Handyman Staff/ Công nhân Tạp vụ

[Hậu Giang] Chuyên viên nhân sự/ HR Specialist

[Bình Dương] Digital Marketing Executive

[Bình Dương] Asset & Project Accounting Specialist

[Bình Dương] Nhân viên Lễ tân

[Bình Dương] Sales Performance & Admin Deputy Manager

  • Bán hàng
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 6 tháng cách đây

[Bình Dương] Training Deputy Manager

[Bình Dương] Nhân viên phòng cháy chữa cháy

[Bình Dương] Internal Audit Executive

[Hậu Giang] Nhân Viên Hành Chính & Nhân Sự

[Bình Dương] Internal Audit Executive

[Bình Dương] MA Specialist – Marketing

[Bình Dương] IT Business Analyst Specialist – SD

[Bình Dương] Internal Audit Senior Specialist

[Bình Dương] Training Specialist/ Chuyên viên đào tạo

[Bình Dương] HRBP Specialist – Binh Duong Plant

[Bình Dương] Internal Audit Executive

[Bình Dương] Head of COE Senior Manager

[Bình Dương] Sourcing Specialist

[Hồ Chí Minh] Modern Trade Supervisor

  • Bán hàng
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • 2 năm cách đây

Purchasing Operation Executive – Raw Materials

Payment Officer GT, MT, SA

Purchasing Operation Executive – Business Services

Asset Management Manager

Assistant to CEO – Sales

HRBP Executive – Field Sales

Senior IT Manager – Application

Head of Talent Acquisition Manager

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Buying Manager – Adhoc

Purchasing Operation Manager

Legal Manager

  • Luật/ Pháp lý
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 2 năm cách đây

[Binh Duong] Performance & Talent Development Manager

[Bình Dương] QAQC Director

[Hậu Giang] Trưởng phòng QAQC