Lý Xuân Mai

Tân Hiệp Phát - Corporate Recruitment

62Việc làm đang mở

[Hậu Giang] Nhân Viên Hành Chính & Nhân Sự

[Bình Dương] Internal Audit Executive

[Bình Dương] MA Specialist – Marketing

[Bình Dương] IT Business Analyst Specialist – SD

[Bình Dương] Internal Audit Senior Specialist

[Bình Dương] Training Specialist/ Chuyên viên đào tạo

[Bình Dương] HRBP Specialist – Binh Duong Plant

[Bình Dương] Purchasing Operation Executive – MRO

[Bình Dương] Internal Audit Executive

[Bình Dương] Head of COE Senior Manager

Risk Management Specialist – Operations

[Bình Dương] Sourcing Specialist

[Hồ Chí Minh] Modern Trade Supervisor

  • Bán hàng
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • 5 tháng cách đây

Purchasing Operation Executive – Raw Materials

Payment Officer GT, MT, SA

Purchasing Operation Executive – Business Services

Asset Management Manager

Assistant to CEO – Sales

HRBP Executive – Field Sales

Senior IT Manager – Application

Head of Talent Acquisition Manager

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Buying Manager – Adhoc

Purchasing Operation Manager

Legal Manager

  • Luật/ Pháp lý
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 12 tháng cách đây

[Binh Duong] Performance & Talent Development Manager

[Bình Dương] QAQC Director

[Hậu Giang] Trưởng phòng QAQC